ย้ายสำนักงาน

เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่องานกับลูกค้า บริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานของบริษัทฯ
จาก อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มาอยู่ที่ ต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ
และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้าน ในปีเดียวกัน

UP