เริ่มดำเนินธุรกิจ

เริ่มดำเนินธุรกิจโดยการตั้งสำนักงานบ้านเลขที่ 50/272

หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ซึ่งงานโครงการแรกที่ได้ร้บคืองานรื้อไลน์ประกอบรถยนต์โดยมี
บริษัท ตันจง ซูบารุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นลูกค้ารายแรก

UP