สารจากกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอส บิลด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทรับเหมางานก่อสร้างโดยบริการออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงงาน คลังสินค้าโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบไฟฟ้า-เครื่องกล-สื่อสาร ทั้งงานก่อสร้างใหม่และปรับปรุงดัดแปลงอาคารเดิม

ด้วยประสบการณ์ของการดำเนินงานที่ผ่านมาและความพร้อมของทีมงานที่มีความมุ่งมั่นเพื่อผลงานที่ดีมีมาตรฐาน งานแล้วเสร็จทันตามเวลาในราคาที่เหมาะสม มีความซื่อตรงและความเป็นมิตรของคู่ค้าที่ดี ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า

เราดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่การยอมรับระดับสากล ด้วยการพัฒนาสนับสนุนงานโครงการให้เกิดความเป็นระบบและรวดเร็วยิ่งขึ้น และนำระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานมาใช้ เพื่อนำบริษัทฯ ก้าวไปสู่การได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดจากการบริการของเรา

นายเกรียงศักดิ์ สุนันทา
กรรมการผู้จัดการ

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทีมงานและองค์กรอย่างมืออาชีพ
พร้อมสร้างสรรค์ผลงานและบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า
เพื่อเป็นบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างอันดับหนึ่งในใจลูกค้า

พันธกิจ

มุ่งสู่การเป็นบริษัทฯรับเหมาก่อสร้างและงานซ่อมสร้างระดับประเทศ
ด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสนองต่อความต้องการของลูกค้า