ภาพรวมองค์กร

บริษัท เอส บิลด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2560 โดยเรามีความชำนาญในหลายด้าน งานก่อสร้างอาคารโรงงาน งานปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงงาน งานซ่อมสร้างทั่วไป บริษัทฯ สามารถให้การบริการและตอบสนองความต้องการงาน ตามวัถตุประสงค์ของลูกค้าได้ครบวงจรอย่างสมบูรณ์ ทีมงานของ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและ ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมายตามความประสงค์และสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้เปิดความประทับใจแก่ลูกค้า ดังนั่น บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจ และพร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการงานที่ดีที่สุด

ข้อมูลทั่วไป

1วันที่เปิดดำเนินการ
20 กรกฎาคม 2560
2เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0135560015180
3ทุนจดทะเบียน
5,000,000